تخمین قیمت طراحی و دوخت گلدوزی (برآورد مقدار بخیه طراحی گلدوزی )
گلدوزی ماشینی

تخمین قیمت طراحی و دوخت گلدوزی (برآورد مقدار بخیه طراحی گلدوزی )

برآورد مقدار بخیه طراحی گلدوزی ماشین های گلدوزی می توانند 301 نوع بخیه را ایجاد کنند که با تنظیمات بهینه تمامی پارامترها سهم نخ گلدوزی 2/3 و نخ ماسوره 1/3 است که به طور میانگین ...

ادامه مطلب