طرح گلدوزی فوق العاده زیبای انواع میوه ها / پکیج شامل 17 عدد